Asiakasrekisterin tietosuoja- ja rekisteriseloste

Laatimispäivä 22.5.2018

Rekisterinpitäjä

Kiinteistöhuolto Varonen Oy
Porvoonkatu 5-7
00510 HELSINKI
Puh. 010-4397991
toimisto@huoltovaronen.fi

Rekisterin nimi ja käyttötarkoitus

Rekisterin nimi: Huoltokanava-asiakasrekisteri

Rekisterissä olevia henkilötietoja käsitellään tuotettaessa kiinteistöpalveluja yritys- ja yksityisasiakkaille. Asiakkaiden henkilötietoja tallennetaan asiakassuhteiden hoitamiseen, perintään luottomyynnissä sekä asiakastiedottamiseen.

Rekisteröidyt ryhmät ja tietosisältö

Rekisteröidyt ryhmät ovat yritys- ja yksityisasiakkaat. Tallennettuja henkilötietoja ovat:

Yhteystiedot: nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite.
Luotonsaajan tiedot: nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, verkkolaskuosoite, henkilötunnus.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoja asiakassuhteen syntymisen yhteydessä sekä asiakassuhteen jatkuessa.
Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirto EU:n/ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja voidaan luovuttaa kiinteistöjen isännöitsijöille, tai muille kolmansille osapuolille kiinteistöpalveluiden tuottamiseksi. Tietoja ei siirretä eikä luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto, esimerkiksi paperinen aineisto
Manuaalinen aineisto säilytetään yrityksen lukitussa tilassa, johon on pääsy ainoastaan henkilöstöllä.
Tietokoneella käsiteltävät tiedot
Käyttöoikeuksilla pystytään rajaamaan käyttäjäkohtaisesti mihin tietoihin käyttäjällä on pääsy. Tietokonekäyttäjät kirjautuvat käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Älypuhelinkäyttäjien puhelimet liitetään Huoltokanavaan kertakäyttöisellä liittymiskoodilla, jonka toimivuus voidaan purkaa esimerkiksi jos puhelin katoaa.

Tarkastusoikeus

Henkilöllä on oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on rekisteriin tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen: Kiinteistöhuolto Varonen Oy, Porvoonkatu 5-7, 00510 HELSINKI.
Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus vaatia hänestä tallennettujen tietojen korjaamista. Korjauspyynnöt on tehtävä kirjallisesti osoitteeseen: Kiinteistöhuolto Varonen Oy, Porvoonkatu 5-7, 00510 HELSINKI.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus kieltää käsittelemästä itseään koskevia tietoja suoramarkkinointia, etämyyntiä sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Kielto on tehtävä kirjallisesti osoitteeseen: Kiinteistöhuolto Varonen Oy, Porvoonkatu 5-7, 00510 HELSINKI.


Asukasrekisterin tietosuoja- ja rekisteriseloste

Laatimispäivä 22.5.2018

Rekisterinpitäjä

Kiinteistöhuolto Varonen Oy
Porvoonkatu 5-7
00510 HELSINKI
Puh. 010-4397991
toimisto@huoltovaronen.fi

Rekisterin nimi ja käyttötarkoitus

Rekisterin nimi: Huoltokanava-asukasrekisteri

Rekisterissä olevia henkilötietoja käsitellään kiinteistöjen asukasrekistereitä ylläpidettäessä. Asukasrekisterin pitäminen perustuu henkilötietolaissa säädettyyn yhteysvaatimukseen ja asukassuhteeseen, sekä asukassuhteesta johtuvien tehtävien hoitamiseen.

Rekisteröidyt ryhmät ja tietosisältö

Rekisteröidyt ryhmät ovat kiinteistöjen asukkaita. Tallennettuja henkilötietoja ovat nimi, syntymäaika, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, verkkolaskuosoite, sisään- ja ulosmuuttopäivä, saunavuoro, autopaikka.

Säännönmukaiset tietolähteet

Asukkailta ja isännöitsijöiltä vastaanotetaan muuttoilmoituksia, joiden perusteella asukasrekisteriin tehdään muutoksia.
Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirto EU:n/ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja voidaan luovuttaa kiinteistöjen isännöitsijöille, tai muille kolmansille osapuolille kiinteistöpalveluiden tuottamiseksi. Tietoja ei siirretä eikä luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto, esimerkiksi paperinen aineisto
Manuaalinen aineisto säilytetään yrityksen lukitussa tilassa, johon on pääsy ainoastaan henkilöstöllä.
Tietokoneella käsiteltävät tiedot
Käyttöoikeuksilla pystytään rajaamaan käyttäjäkohtaisesti mihin tietoihin käyttäjällä on pääsy. Tietokonekäyttäjät kirjautuvat käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Älypuhelinkäyttäjien puhelimet liitetään Huoltokanavaan kertakäyttöisellä liittymiskoodilla, jonka toimivuus voidaan purkaa esimerkiksi jos puhelin katoaa.

Tarkastusoikeus

Henkilöllä on oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on rekisteriin tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen: Kiinteistöhuolto Varonen Oy, Porvoonkatu 5-7, 00510 HELSINKI.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus vaatia hänestä tallennettujen tietojen korjaamista. Korjauspyynnöt on tehtävä kirjallisesti osoitteeseen: Kiinteistöhuolto Varonen Oy, Porvoonkatu 5-7, 00510 HELSINKI.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus kieltää käsittelemästä itseään koskevia tietoja suoramarkkinointia, etämyyntiä sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Kielto on tehtävä kirjallisesti osoitteeseen: Kiinteistöhuolto Varonen Oy, Porvoonkatu 5-7, 00510 HELSINKI.

Kiinteistohuolto Varonen Oy